Resultat tipspromenaden 2020 - 10 - 11


 Antal deltagare:   48 st

 Utslagsfrågan:     38 m

 9 rätt
 Ann-Marie Svensson, 32 m
 Mikael Blixt, 69,9 m
 Leif Hernström, 110 m

 1.   1   Tall
 2.   X   7 st   
 3.   X   1996
 4.   2    En kulventil    
 5.   2   Kongofloden
 6.   1   Kronhjort
 7.   1   40 år
 8.   X   Barnbördshus
 9.   X   Champagne
10.  1   Murare
11.  X   En befruktad cell
12.  1   16 år

 Barnfrågorna:
12 rätt 
 Lukas Rydell, 60 min
 Anton Rydell, 60 min
 Emma och Nina, 60 min
 Melvin Silverflod, 60 min