Resultat tipspromenaden 2020 - 10 - 18


 Antal deltagare:   60 st

 Utslagsfrågan:     63 cm

 12 rätt
 Marika Persson, 44 cm

 11 rätt
 Monica Tjäder, 68 cm
 John-Eric Pettersson, 58 cm

 1.   2   En del av tanden
 2.   X   Titanic   
 3.   X   En båtmodell
 4.   1   Det verkar lugnande   
 5.   X   Vävnadsprov   
 6.   2   På diagonalen
 7.   1   100
 8.   2   Skadlig
 9.   1   Issmältning
10.  1   1200-talet
11.  X   Örjansvall
12.  2   Danskarna

 Barnfrågorna:  Rätt utslagsfråga 35 st
 
 12 rätt   Melvin Silverflod, 30 st
 11 rätt   Nora Svalin, 30 st,
 11 rätt   Nellie Svensson, 22 st