Resultat tipspromenaden 2021 - 01 - 10

 Antal deltagare:   45 st

 Utslagsfrågan:     235 cm

 11 rätt
 Britt-Marie Stenholm, 223 cm
 Åse Pettersson, 210 cm
 Sören Johansson, 260 cm

 1.   2   8 st
 2.   X   1564   
 3.   2   Berguv
 4.   X   Harr
 5.   2   1950
 6.   2   Harkrank
 7.   1   4 grundlagar
 8.   X   Banan
 9.   1   Treriksröset / Smygehuk
10.  2   Trummenäs
11.  X   12 kanter
12.  1   Karl XIII

Vinnare i barnfrågorna       Utslagsfrågan   39 st
12 rätt
Anton Rydell  40 st
Mille Ottosson, 30 st
Nora Svalin, 29 st