Resultat tipspromenaden 2021 - 01 - 24


 Antal deltagare:   62 st

 Utslagsfrågan:     156 mm

 11 rätt
 Margareta Holgersson, 223 mm
 Boritz Nordgren, 290 mm

 10 rätt
 Laila Jönsson, 160 mm

 1.   X   Blekinge
 2.   2   Iran
 3.   1   James Earl Ray
 4.   X   Kamela Harris
 5.   2   Litauen
 6.   X   Fridlevstad
 7.   2   Nattviol
 8.   X   Cumulus
 9.   1   Madeleine
10.  2   Uppsala 1477
11.  2   Kompassen
12.  X   Nils Ferlin

Barnfrågorna 
12 rätt 
Emma, 16 st
Siri Nilsson, 16 st
Ivar Nilsson, 16 st
Utslagsfråga var: 16 st