Resultat tipspromenaden 2021 - 02 - 14

 Antal deltagare:   64 st

 Utslagsfrågan:     1938

 11 rätt
 Åse Pettersson, 1936
 Lennart Persson, 1935
 Roland Andersson, 1948

 1.   1   Andersson
 2.   X   Skipper   
 3.   X   Björktrast
 4.   2   90 km  
 5.   2   Borås
 6.   X   1967
 7.   1   Karin Granberg
 8.   1   Svart röd gul
 9.   2   Häggkvist
10.  1   Schweiz
11.  1   Danmark Norge Sverige
12.  2   Kungens bilekipage körde av vägen

BARNFRÅGOR:
Utslagsfråga 14 st
11 rätt Love Svalin, 16 st
11 rätt Nora Svalin, 18 st
10 rätt Mile Ottosson, 26 st