Hembygdsafton på Mariagården söndagen den 16 oktober 2016 kl. 17.00

Hembygdsafton på Mariagården söndagen den 16 oktober 2016 kl. 17.00
Bengt Berthilsson visar bilder och berättar om fåglar längs lyckoleden. 
Fika för 20 kronor