Resultat tipspromenaden 2017 - 02 - 05


 Antal deltagare:   36 st

 Utslagsfrågan:     171 cm

 10 rätt
 Sven- Erik Petersson, 252 cm

  9  rätt
 Jörgen Petersson, 173 cm
 Tonie Johansson, 163 cm

 1.   X   Köpenhamn
 2.   X   224 000 ton   
 3.   1   Urd
 4.   X   Citron
 5.   1   Ungefär dubbelt så mycket
 6.   X   17 184
 7.   X   Fröken
 8.   2   Kryptozoologi
 9.   1   Mozzarella
10.  X   1990
11.  2   Alaska
12.  X   Florens