Resultat tipspromenaden 2017 - 02 - 12


 Antal deltagare:   35 st

 Utslagsfrågan:      2945 kv. km

 12 rätt
 Olle Klein, 3050 kv. km

 11 rätt
 Ingrid Midenhag, 4200 kv. km
 Ann Carlsson, 1500 kv. km

 1.   1   Kärlek till visdom
 2.   X   Korn   
 3.   2   Svensk rödkullig boskap
 4.   2   Brittsommar
 5.   X   Kinesiska muren
 6.   2   Sean Connery
 7.   X   HC Andersen
 8.   1   Bävern
 9.   1   Man plöjde i jorden
10.  2   Pilgrimsfalk
11.  2   Bara med cykelmarkering
12.  X   Byxelkrok