Resultat tipspromenaden 2019 - 01 - 27

 Antal deltagare:   25 st

 Utslagsfrågan:     563 gram

 9 rätt
 Carl-Axel Ottosson, 546 gram
 Thomas Sandqvist, 625 gram
 Petra Westerlund, 755 gram
 

 1.   1   Homonym
 2.   1   Trombon   
 3.   2   Buffel   
 4.   2   Västergötland
 5.   1   ställning för kompass
 6.   2   Stensopp
 7.   1   I 16 i Halmstad
 8.   1   Pepparväxt
 9.   X   Mr G
10.  1   Tredje ronden
11.  2   Luntmakare
12.  1   Hjalmar Branting