Resultat tipspromenaden 2019 - 02 - 03


 Antal deltagare:   33 st   +  3 barn

 Utslagsfrågan:     242 cm

 10 rätt
 Carina Svensson, 192 cm

 9 rätt
 Leif Hernström, 226 cm
 Lisbeth Sandqvist, 113 cm 

 1.   1   Al
 2.   2   Småland
 3.   X   Ostadig
 4.   2   Bohuslän
 5.   1   1550
 6.   X   15
 7.   2   Hälsingegården
 8.   X   1961
 9.   X   Helsingborg
10.  2   Bengt
11.  X   Gul
12.  X   1350-talet