Resultat tipspromenaden 2019 - 02 - 24


 Antal deltagare:   67 st

 Utslagsfrågan:     184 cm

 12 rätt
 Åse Pettersson, 236 cm
 Birgitta Persson, 121 cm

 10 rätt
 Börje Olsson, 160 cm

 1.   1   Vindstyrka
 2.   X   Nils Liedholm   
 3.   1   Jörgen Persson
 4.   X   Brita Borg
 5.   X   Waldermars udde
 6.   1   Surte
 7.   2   Västgötska
 8.   2   Budapest
 9.   1   Successionsordningen
10.  2   Karl Arne Holmsten
11.  X   Tommy Svensson
12.  2   A 32 Lansen

 Resultat Barnfrågorna 2019 - 02 - 24

 Antal deltagare:   4 st

 Utslagsfrågan:     8

 10 rätt
 Freja M, 8
 Adam Jogmark, 7
 Emil Andersson Jogmark, 6

 1.   1   Skogshare
 2.   2   Australien
 3.   1   6 juni   
 4.   X   3
 5.   2   Domherre
 6.   X   En stor sil
 7.   2   Habibi
 8.   2   Långskett    
 9.   1   Varg
10.  X   Hydda