Inställd programpunkt

Pandemin fortsätter och vi är tyvärr tvungna att fortsätta ställa in våra arrangemang, men vi kommer tillbaka.
 
Skrönor och andra historier 
från Karlskrona – del 3
Onsdagen den 17 februari kl. 18.00, Lionshuset
Olle Melin berättar – Entré 20:-